Date Archives 2017

ZAMAN MADDE VE YARATILIŞ – 2

EVRENİN GENİŞLEMESİ “Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz biz, genişleticileriz.” Zariyat 47.ayet Evren genişlemektedir. Sadece içerisinde bulunulan evren değil, diğer evrenler de bulundukları sonsuzlukta genişlemektedir. Genişleme sadece genleşme anlamının dışında, yeni yıldızlar ve yeni yaşam alanlarının evrenler içinde yaratılmasıyla da olmaktadır. “Göklerde ve yerde kim varsa O’ndan ister. O, her an yeni bir şanda, iş ve oluştadır.” Rahman 29.ayet Ayetin bilgisi, yaratımın sadece yaşanılan evrenle sınırlı olmadığı ve O’nun bu yaratımı “an” denilen bir sürede yenilediği ve yinelediği bilgisidir. Sadece Nur esmasının bir âlemi ne şekilde yarattığı bilgisi… Daha fazla oku

ZAMAN, MADDE VE YARATILIŞ – 1

“Ve buyurdu: “Yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız? Dediler ki: Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor. Buyurdu ki: “Sadece az bir zaman kaldınız, keşke bilseydiniz!” Müminun 112-114 Kur’an-ı Kerim, yaşanılan varlık sahası olan dünya üzerindeki tüm zaman haritasına sahip geçmiş, şimdi ve geleceği tek anda toplamış ve O’nun tarafından kurulmuş, belirlenmiş sistem ve yasa bilgilerini içermektedir. Bu bilgilerin iyi anlaşılması için gerekli olan en temel kavramlardan birisi “zaman”dır. Zaman kavramını ve onun göreceliğini iyi kavrayamamışsanız, ayetlerdeki bilgiler tam yerine oturmaz ve ayetler sadece dilde tekrarlanan,… Daha fazla oku

ANAHTAR KAVRAMLAR

  ANA KİTAP Kur’an, kendi içinde “ana kitap” olarak bildirilmiş, bütün alemlerin bilgisini haiz ana sistem bilgisi içerisinden bazı bölümleri içeriğinde barındırmaktadır. “Ve muhakkak ki o (Kur’an) katımızda ana kitap’tadır. Gerçekten Âli’dir(yücedir), Hakîm’dir(hüküm ve hikmet sahibidir).” Zuhruf 4.ayet “O kesinlikle şerefli bir Kuran’dır. Titizlikle muhafaza edilen bir kitaptandır.” Vakıa 77-78.ayetler Titizlikle muhafaza edilen kitap bir diğer anlamıyla tüm yaratım bilgilerini içeren ana sistem bilgileri, Yüce ALLAH katından olan ve Rahman’ın öğrettiği, bütün evrensel yasa bilgilerine sahip olan ana kitaptır. Bu kitap, Yüce ALLAH’ın yarattığı âlemin, nasıl ve ne şekilde yaratıldığı… Daha fazla oku